Πύλες ανίχνευσης ραδιενέργειας

   Τα συστήματα αυτά ανιχνεύουν την παρουσία ραδιενεργών στοιχείων φυσικής ή τεχνικής προέλευσης,που εκπέμπουν χαμηλής ενέργειας γ-ακτινοβολία.

Δυνατότητες

 • Δυνατότητα προσαρμογής της εγκατάστασης στις ανάγκες των πελατών
 • Αυτοματοποίηση λειτουργίας μπαριέρων, φανών-σειρήνας προειδοποίησης
 • Διαχείριση εξ αποστάσεως του συστήματος μέσω ADSL σύνδεσης και teleservice
 • Δυνατότητα επίβλεψης εξωτερικού χώρου με video κάμερα και απεικόνιση στην οθόνη του υπολογιστή
 • Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με άλλα συστήματα όπως γεφυροπλάστιγγα
 • Εκτίμηση της θέσης της ραδιενεργής πηγής στο φορτίο

Πλεονεκτήματα

 • Δυνατότητα ταυτοποίησης ραδιενεργών στοιχείων
 • Πρωτοποριακός εξοπλισμός προσαρμοσμένος στις ανάγκες των πελατών
 • Υψηλή ευαισθησία ανίχνευσης
 • Συστήματα επεξεργασίας σήματος υψηλής απόδοσης
 • Χαμηλό κόστος κτήσης και συντήρησης

Φωτογραφίες για Πύλες ανίχνευσης ραδιενέργειας